• شماره تماس: 09031239891
  • پست الکترونیکی: Sales@GolDesigner.ir

ما چه کاری انجام می دهیم

ثبت جلوه ای زیبا و ماندگار از تجارت شما در ذهن مخاطب ؛ ترسیم یک وبسایت باید بگونه ای باشد که اگر کاربری بدون ذهنیت قبلی از فعالیت شما در دنیای واقعی و برای اولین بار از طریق وبسایتتان با شما آشنا می شود، با تصویری ایده آل از کسب و کار و نحوه ارائه آن مواجه شود.

فرآیند انجام یک پروژه

  • مذاکره و توافقات
  • اعلام پیشنهادات و هزینه
  • طراحی و ساخت
  • تحویل و اتمام پروژه

0

PROJECTS COMPLETE

0

Fixed customers

0

Awards received