طراحی پیشگامان راه گیتی(غیرفعال)

شاخص ها :
سایت دو زبانه ( فارسی و انگلیسی)
اسلاید  متحرک
و…
آدرس سایت : http://prg24.com