طراحی سایت شخصی حمید تاجیک

شاخص ها:
تک صفحه ای و تمام صفحه
گالری تصاویر
بخش دانلود عکس
و…
آدرس سایت : http://hamidtajik.com